1 Kasım 2012 Perşembe

YENİPAZAR - AYDINAydın'ın Yenipazar ilçesinin 5 kilometre doğusunda Orthasia adlı yerleşim merkezi Yenipazar'ın çok eski bir yerleşim merkezi olduğunu ortaya koyuyor. Yenipazar'ın Donduran köyünde ortaya çıkarılan Orthasiadan Yunanlı coğrafyacı ve tarihçiStrabon, Karya yerleşmesi olarak söz ediyor. M.Ö 7. yüzyılda Kimmerlerin saldırısına uğrayan kent, Lidya kralı Alyattes'in Kimmerleri yenmesi sonucu Lidyalıların eline geçmiş, M.Ö 6. yüzyılda ise İonya birliğine katılmış ve birçok Anadolu kenti gibi Perslerin egemenliğine girmişti.
Kentteki önemli yapılar arasında yer alan tiyatro ve bir Bizans yapısı, bugünde ayakta duruyor. Nekropol üzerinde ise iyi korunmuş durumda lahitler ve oda mezarlar, kaliteli işçilik gösteriyor.
İzmir-Denizli Devlet Karayolu (D 320)'den 8 km. içeride bulunduğundan göç almamış ve bu nedenle Aydın Kültürü'nü korumuş olan, kendine has pide çeşitleriyle ünlü bir ilçedir.Köy görünümünde küçük bir ilçedir.

Konum [değiştir]

Yenipazar ilçesinin doğusunda Nazilli, Aydın ve Bozdoğan ilçeleri, kuzeyinde Sultanhisar ilçesi ve Atça beldesi, batısında Aydın merkez ilçe, güneyinde Çine ilçeleriyle çevrilidir.

http://www.yenipazar.bel.tr

YALVAÇ - ISPARTA


Yalvaç Isparta İline bağlı ve Isparta’nın 105 km. kuzeydoğusunda bulunmaktadır. Deniz seviyesinden 1096 metre yukarıda ve 38° 16' Kuzey enlemi, 31° 10' Doğu boylamında bulunan Yalvaç, 1415 km2 yüzölçümüne sahip çok eski bir yerleşim yeridir.  
Yalvaç kelimesinin lugat anlamı “peygamber, resul, elçi, yol gösterici” olmakla beraber bu şehre verilmiş olması, buraya Selçuklular devrinde yerleşen Oğuz Türk oymağının “Yalvaçlılar” olmasından kaynaklanmaktadır. Oğuz hanın altı oğlundan (Dağhan) ın birinci kabilesinin adı (Salur) dur; ikinci kabilesi de (Eymir) dir. Bu iki ismi taşıyan mahalleler Yalvaç’ta vardır. Salur kabilesi ise (3) boya ayrılır: 1) İçeri ki Salurlular, 2)Dışarıdaki Salurlular, 3) Horasan Salurları. Bunlar cihan tarihinde mühim roller oynamışlar ve isimlerini son zamanlara kadar muhafaza etmişlerdir.VİZE - KIRKLARELİ

Vize Bizans döneminden başlayarak önemli bir yönetim ve kültür merkezidir. İlçe tarihine dayanacak belgeler ilk olarak Traklar’dan itibaren başlar. Bu durumda Vize’nin tarihi M.Ö 4000 yıllarına dayanmaktadır. Mitolojik kaynaklara göre ilk BYZİA ismini alan ilçemiz tarihsel dönemlerden sonra VİZE ismini almıştır. Kırklareli ili’ne bağlı şirin bir ilçe olan VİZE oldukça zengin bir tarihi geçmişe sahiptir. İlçemizin sahip olduğu zengin tarihi dokusunu; Gazi Süleyman Paşa Camii (Küçük Ayasofya), Şerbetdar Hasan Bey Camii, Vize Kalesi ve Surlar, Antik Tiyatro, Ferhat Bey Hamamı, Ferhat Bey Çeşmesi, Karakoçak Tepe, Asmakayalar Mağara Manastırı oluşturmaktadır. Doğal güzelliklerini ise; Çiftekaynaklar, Cehennem Şelaleleri, Kıyıköy, Yenesu Mağarası oluşturmaktadır. 1883 yılında Vize’de doğan ve   eserlerinde Vize’ye geniş yer veren  Dünyaca ünlü yazar Georgios VİZYENOS ‘’Trakya’da bir çok kasaba vardır. Fakat VİZE kadar güzeli yoktur.’’ sözünü önemle belirtmiştir

http://www.vize.bel.tr


TARAKLI - SAKARYA


Sakarya’nın eski Osmanlı evleriyle ünlü tarihi Taraklı ilçesi kültür turizmin gözdesi oldu. 5 yıl önce yolu bile bilinmeyen Taraklı’daki tarihi eserlerin onarılması ve yoğun tanıtım çalışması, ilçenin kaderini değiştirdi.


100′ü aşkın tescil edilmiş ev ve konaklar ile Mimar Sinan tarafından yaptırılan 493 yıllık Yunus Paşa Camisi Taraklı’ya gelenleri kendisine hayran bırakıyor. “Tarihi eserlerde yapılan onarım çalışmaları ve tanıtım çabalarıda  İlçenin son yıllarda kültür turizminin gözdesi haline getirerek  turlara dahil edilmiştir.

Bir zamanlar yolu bilinmeyen Taraklı  artık önemli bir kültür turizm merkezi gelmiş  “İlçede tarihi yapılarla ilgili büyük bir restorasyon çalışmalarına başlanılmış  Tarihi çarşıda bulunan 64 dükkanın 55′i onarılarak  evlerin yüzde 20′si bakım tadilatı yapılması  Taraklı’nın çehresini değiştirmiştir. Sakarya’nın en uzak ve dağlık bölgesinde bulunan ilçemize Sakarya,  diğer ilçelerden, hem de yurtdışından en çok gelinen, ziyaret edilen ilçelerin arasında girmiştir.

Taraklı’nın bozulmamış tarihi dokusunu muhafaza etmesi sebebiyle büyük ilgi görmekte olup, Osmanlı ahşap mimarisinin en güzel örneklerini barındırmaktadır. “İlçedeki tarihi dokuya ilgi her geçen gün artmakta olu,  Taraklı’yı bir kere gelip gören bir daha gelmek istiyor. Çünkü huzur veren tarihi yapısı insanları buraya çekiyor. Türkiye’ye gelen yabancı turistler de Taraklı’ya uğruyor. Kültür turizminin ölü kabul edildiği yaz aylarında bile Taraklı büyük ilgi görmekrtedir.

PERŞEMBE - ORDU

  Perşembe, Vona adı ile eski bir Yunan Kolonisi olarak kurulmuştur. Uzun zaman Roma ve Bizans hakimiyetinde kalmıştır. 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet'in Trabzon Rum Pontus imparatorluğunu ortadan kaldırmasından sonra Vona Osmanlı imparatorluğunun hakimiyetine girmiştir. 1945 yılında ise İlçe olmuştur.

http://www.persembe.bel.tr

SEFERİHİSAR - İZMİRSeferihisar ilçesi topraklarinda en eski yerlesim yeri Teos olup,burasinin M.Ö. 2000 yillarinda Akalardan kaçan Giritliler tarafindan kuruldugu ve Karyalilarin bir kenti oldugu bilinmektedir.Böylece yöreye 4000 yildan bu yana yerlesildigi söylenebilir. GÖKÇEADA - ÇANAKKALEGök­çea­da’nın büyük bölümü sit alanı ­olduğu için yapılaşma kontrol altında tutuluyor. Mi­ma­ri pro­je­lerin ye­rel do­ku­ya uy­gun ola­rak hazırlanması gerekiyor. Rum köy­le­ri mi­ma­ri açı­dan en dik­kat çe­ken yer­ler. Taş ev­ler, arnavut kaldırımlı sokaklar, ki­li­se­ler, ça­ma­şır­ha­ne­ler, kah­ve ve çe­şit­li dük­kan­la­rın top­lan­dı­ğı mey­dan­lar, köy­le­rin mi­ma­ri do­ku­su­nu oluş­tu­ru­yor.

Rum ev­le­ri ge­nel­lik­le ada­dan çıkarılan do­ğal taş­lar­dan, top­ra­ğın harç ola­rak kul­la­nıl­ma­sıy­la (yığ­ma tek­ni­ği) in­şa edil­miş. Ba­zı ya­pı­lar­da harç­sız, ku­ru taş du­var tek­ni­ği­nin de us­ta­ca uy­gu­lan­dı­ğı gö­rü­lü­yor. Ahşap ve taşın bir arada kullanıldığı kagir evlere de rastlanıyor. Evlerin bahçelerinde mutlaka yine taştan yapılma ocaklar bulunuyor.